747/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1990

Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä lääninhallituksille eräissä rantakaavoitusasioissa

Ympäristöministeriö on päättänyt 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 137 a§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (696/90):

1 §

Ympäristöministeriön toimivalta rakennuslain 123 b§:n 3 momentissa, 123 c§:n 2 momentissa ja 123 d§:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa siirretään lääninhallituksille lukuun ottamatta seuraavia rakennusasetuksen 2 a§:ssä (697/90) mainittuja kuntia: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Turku, Naantali, Raisio, Tampere, Kouvola, Mikkeli, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, Oulu ja Rovaniemi.

2 §

Sen estämättä, mitä edellä on toimivallan siirtämisestä määrätty, ympäristöministeriö voi harkintansa mukaan ottaa ratkaistavakseen lääninhallituksen toimivaltaan tällä päätöksellä siirretyn asian.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990. Päätöstä sovelletaan asiassa, joka on tullut ympäristöministeriössä tai lääninhallituksessa vireille voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan toimivallan siirtämisestä lääninhallituksille eräissä kaavoitus- ja rakennusasioissa 9 päivänä kesäkuuta 1980 annettu sisäasiainministeriön päätös (416/80).

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1990

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Osastopäällikkö, Ylijohtaja
Sirkka Hautojärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.