743/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 24§:n 2 ja 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tuoteturvallisuuslain (914/86) soveltamisalaan kuuluvia pehmustettuja istuinhuonekaluja.

Asetus ei koske:

1)vuoteita;

2)huonekaluja, jotka päällystetään tilaajan toivomusten mukaan verhoilumateriaalilla, joka ei kuulu huonekalulle tarkoitettuun valikoimaan;

3)pelkästään ulkokäyttöön tarkoitettuja huonekaluja; eikä

4)käytettyjä huonekaluja.

2 §
Paloturvallisuusvaatimukset

Pehmustettu istuinhuonekalu ei saa syttyä kytevästä savukkeesta.

Pehmustetun istuinhuonekalun katsotaan täyttävän 1 momentissa asetetun vaatimuksen, jos sen pehmustetut osat eivät syty savukkeesta standardin SFS 5291 (17.4.1990) mukaisessa kokeessa.

Valvontaviranomaisen pyynnöstä on valmistajan tai maahantuojan osoitettava, että pehmustettu istuinhuonekalu täyttää 1 momentissa asetetun vaatimuksen. Vaatimuksen täyttyminen osoitetaan esittämällä sellaisen kotimaisen tai ulkomaisen laboratorion tai tutkimuslaitoksen tutkimusselostus tai lausunto, jolla on riittävä asiantuntemus.

3 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Kuluttajavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Pehmustettuja istuinhuonekaluja, jotka on toimitettu myytäviksi ennen 1 päivää tammikuuta 1991, saadaan kuitenkin pitää kaupan ja myydä vuoden 1991 loppuun saakka, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.