721/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 1990

Laki leimaverolain 10 ja 12§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10§:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 momentti, >sellaisena kuin se on muutettuna 2 päivänä joulukuuta 1988 ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla laeilla (1021/88 ja 613/89), sekä

lisätään 12§:n 1 momenttiin uusi 60 kohta seuraavasti:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A** ** **-, * B* ** **-, * BE** **-, A B* ** **-, A BE** **-, * B* C* **-, A B* C* **-, * BE C* **-, A BE C* **-, * BE CE**-, A BE CE**-, * B* C* D*-, A B* C* D*-, * BE C* D*-, A BE C* D*-, * BE CE DE- ja A BE CE DE-luokan ajokortti, ei kuitenkaan kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen annettava lyhytaikainen auton ajokortti, 400 markkaa;

2) T-luokan ajokortti 140 markkaa;

3) T-luokan ajokortin muuttaminen muuksi kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 260 markkaa;

4)ajokortin muuttaminen muuksi ylemmän luokan ajokortiksi kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 140 markkaa;

5)ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen tai henkilötunnuksen muutoksen johdosta annettu, 140 markkaa;

6)henkilöauton ammattiajolupa 140 markkaa;

7)liikenneopettajalupa 140 markkaa; ja

8)henkilöauton ammattiajoluvan ja liikenneopettajaluvan kaksoiskappale 70 markkaa.


12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


60) väliaikainen ajokortti ja sellainen uusi ajokortti, joka annetaan ajokorttiluokan alentamisen tai erityisehtojen muuttamisen johdosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990. Lakia sovelletaan ajokortteihin, jotka annetaan lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys 24/90
Valtiovarainvaliok. miet. 23/90
Suuren valiok. miet. 79/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.