719/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki verotuslain 45§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 45§:n 1 momentin 2 kohta,

sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (980/79), näin kuuluvaksi:

45 §

Verotusta varten tulee jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen toimittaa verohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti veroviranomaiselle tai jäljempänä mainitulle yhteisölle tammikuun kuluessa edelliseltä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta verohallituksen määräämänä ajankohtana puolivuosittain seuraavat asiakirjat ja tiedot:


2) puun ostajien luettelo puutavaran hankintamyyjistä veroviranomaiselle sekä puun ostajien tai niiden järjestöjen verokuutiometrin keskimääräisen raha-arvon laskemista varten tarvittavat kuntakohtaiset tai kantohinta-alueittaiset keskihinnat ja niitä vastaavat puumäärät ostamistaan puutavaralajeista metsäntutkimuslaitokselle, jolla on oikeus tarkastaa ilmoittamisvelvollisten hallussa oleva aineisto, johon ilmoitetut hintatiedot perustuvat;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 64/90
Valtiovarainvaliok. miet. 25/90
Suuren valiok. miet. 82/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.