689/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Asetus veikkauksen valvonnan järjestämisestä valtiolle aiheutuvien kulujen perinnästä

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §

Valtion veikkauksen valvojille maksamat palkkiot, eläkkeet ja muut valvonnasta aiheutuneet kulut peritään valtiolle Oy Veikkaus Ab:ltä, jäljempänä veikkausyhtiö, siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Veikkauksen valvojille maksetut palkkiot ja niistä maksetut sosiaaliturvamaksut peritään valtiolle veikkausyhtiöltä täysimääräisinä.

Veikkauksen valvojille maksettavista eläkkeistä peritään veikkausyhtiöltä laskennallisina eläkekustannuksina 25 prosenttia maksettujen palkkioiden määrästä.

Valvonnan aiheuttamina hallintokuluina peritään veikkausyhtiöltä valtiolle 0,5 prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen valvontakulujen yhteismäärästä.

3 §

Tämän asetuksen mukaiset valvontakulut on veikkausyhtiön suoritettava kuukausittain seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

4 §

Jos valvontakulujen maksaminen myöhästyy, viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia eräpäivästä lukien.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun veikkausasetuksen (656/65) 4§:n 2 momentin 7 kohta.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.