681/1990

Annettu Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 3§:n 1 ja 3 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 3§:n 1 ja 3 momentti, näistä 3 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (698/82).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Hallituksen esitys 215/87
Sosiaalivaliok. miet. 7/88
Suuren valiok. miet. 68/88
Sosiaalivaliok. miet. 10/90

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.