662/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki radiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun radiolain (517/88) 14§:n 1 momentti ja 17§:n 1 momentti sekä

lisätään 8§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

8 §
Oikeus radiolaitteiden käyttöön

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei koske yksinomaan radioamatöörien käyttöön tarkoitettua eikä muuta merkitykseltään vähäistä radiolaitetta sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

14 §
Radiotekninen neuvottelukunta

Liikenneministeriön alaisena asiantuntijaelimenä radioteknisissä kysymyksissä toimii radiotekninen neuvottelukunta, jonka liikenneministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.


17 §
Maksut

Luvanvaraisen radiolähettimen hallussapidosta ja käyttämisestä sekä tämän lain nojalla suoritetusta radiolaitteiden tarkastuksesta, hyväksynnästä ja valvonnasta sekä radiolähettimen käyttöön tarvittavan erityisen kelpoisuuden osoittamiseksi suoritettavista tutkinnoista ja niistä annettavista todistuksista peritään asetuksella säädettävät maksut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 18/90
Liikennevaliok. miet. 2/90
Suuren valiok. miet. 55/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.