641/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki leipomotyölain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetun leipomotyölain (302/61) 1§:n 1 momentti ja 3§:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1§:n 1 momentti 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (264/83), seuraavasti:

1 §

Tämän lain alaista on leipomotyö, jolla tavaraa tuotetaan myytäväksi, leipomossa tapahtuva leipomotuotteiden pakkaaminen ja lähettäminen sekä leivän, keksien ja niihin verrattavien tuotteiden valmistus tehtaassa taikka teollisuuslaitoksessa tai leipomon erillisessä osastossa, niin myös leipomotuotteiden valmistus muussa liikkeessä, yrityksessä tai laitoksessa.


3 §

Sellaisessa tehtaassa taikka teollisuuslaitoksen tai leipomon erillisessä osastossa, jossa valmistetaan yksinomaan keksejä tai muita niihin verrattavia tuotteita, saadaan tehdä työtä arkipäivinä kello viiden ja kello kahdenkymmenenkolmen välisenä aikana.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Hallituksen esitys 58/90
Sosiaalivaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 61/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.