607/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/79) 3§:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

3 §

Asetuksella voidaan myös antaa öljy- ja kemikaalisäiliöalusten liikennöintiä Suomen sisävesialueella koskevia yleisiä kieltoja ja rajoituksia, jotka ovat tarpeen vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Liikenneministeriö voidaan asetuksella valtuuttaa antamaan tarkempia määräyksiä ja ohjeita 1 ja 2 momentin soveltamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Hallituksen esitys 132/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 5/90
Suuren valiok. miet. 43/90

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.