587/1990

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1990

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Vähä Vuorijärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa rekisterikartalle merkitystä pisteestä N, joka on Vähä Vuorijärven rantaviivan ja Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Metsärannan tilan 28:143 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Metsä-Nuottajärven tilan 9:13 välisen rajalinjan leikkauspisteessä järven luoteisrannalla. Pisteestä N raja jatkuu kaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen O, joka on Vähä Vuorijärven rantaviivan ja edellä mainitun rajalinjan leikkauspisteessä järven kaakkoisrannalla. Pisteessä O raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Oksjärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa rekisterikartalle merkitystä pisteestä A, joka on Oksjärven Taivallahdessa olevan rantaviivan ja Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Metsärannan tilan 28:143 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Metsä-Nuottajärven tilan 9:13 välisen rajalinjan leikkauspisteessä. Pisteestä A raja jatkuu itäkaakkoon Taivallahdessa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6838 350 ja y = 2544 365. Pisteestä B raja

kääntyy koilliseen ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6838 615 ja y = 2544 515. Pisteestä C raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen D, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6838 260 ja y = 2544 920. Pisteestä D raja kääntyy itäkaakkoon ja jatkuu Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Paavolan tilan 33:12 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Saarijärven tilan 7:10 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 194, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Saarijärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Paavolan tilan 33:12 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Saarijärven tilan 7:10 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 193 ja jatkuu siitä itäkaakkoon Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Santamäen tilan 33:5 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Saarijärven tilan 7:10 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 192, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Rasinjärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Valkialan kylän Rajarannan tilan 12:1 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Metsä-Niemelän tilan 1:67 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 2 ja jatkuu siitä kaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen Ä, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6844 500 ja y = 2548 670. Pisteestä - raja kääntyy etelään ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen Z, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6844 230 ja y = 2548 670. Pisteestä Z raja kääntyy eteläkaakkoon Salmenojan Rasinjärven luusuassa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen Y, jonka x-kartastokoordinaatti on 6843 410 ja y-kartastokoordinaatti määräytyy Salmenojan keskiviivan mukaan.

Salmenojassa raja jatkuu edellä määritetystä pisteestä Y Salmenojan keskiviivaa myöten Salmenojan suussa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen X, jonka x-kartastokoordinaatti on 6843 235 ja y-kartastokoordinaatti määräytyy Salmenojan keskiviivan mukaan.

Pitkäjärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa edellä määritetystä pisteestä X ja jatkuu siitä eteläkaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen V, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6842 310 ja y = 2549 450. Pisteestä V raja kääntyy itäkaakkoon ja jatkuu Korppusaaren länsipuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteesen U, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6841 780 ja y = 2550 100. Pisteestä U raja kääntyy kaakkoon Karhusaaren itäpuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen T, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6840 830 ja y = 2550 860. Pisteestä T raja kääntyy eteläkaakkoon ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen S, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6839 760 ja y = 2551 260. Pisteestä S raja kääntyy etelälounaaseen ja jatkuu Pitkäjärven ja Teinusjärven välisen joen Pitkäjärven luusuassa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen R, jonka x-kartastokoordinaatti on 6839 650 ja y-kartastokoordinaatti määräytyy joen keskiviivan mukaan.

Pitkäjärven ja Teinusjärven välisessä joessa raja jatkuu edellä määritetystä pisteestä R joen keskiviivaa myöten sen suulla olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen Q, jonka x-kartastokoordinaatti on 6839 520 ja y-kartastokoordinaatti määräytyy joen keskiviivan mukaan.

Teinusjärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa edellä määritetystä pisteestä Q ja jatkuu siitä kaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen P, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6839 380 ja y = 2551 300. Pisteestä P raja kääntyy lounaaseen ja jatkuu Teinusjärven ja Kuoksenjärven välisen joen Teinusjärven luusuassa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen O, jonka x-kartastokoordinaatti on 6838 720 ja y-kartastokoordinaatti määräytyy joen keskiviivan mukaan.

Teinusjärven ja Kuoksenjärven välisessä joessa raja jatkuu edellä määritetystä pisteestä O joen keskiviivaa myöten sen suulla olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen N, jonka y-kartastokoordinaatti on 2551 150 ja x-kartastokoordinaatti määräytyy joen keskiviivan mukaan.

Kuoksenjärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa edellä määritetystä pisteestä N ja jatkuu siitä etelään rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen M, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6838 285 ja y = 2551 150. Pisteestä M raja kääntyy länteen ja jatkuu Leissanpohjassa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen L, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6838 285 ja y = 2550 915. Pisteestä L raja kääntyy lounaaseen ja jatkuu Hirviniemen länsipuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen K, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6838 060 ja y = 2550 580. Pisteestä K raja kääntyy etelälounaaseen ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen J, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6837 435 ja y = 2550 485. Pisteestä J raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen I, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6836 765 ja y = 2550 900. Pisteestä I raja kääntyy etelään ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen H, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6836 575 ja y = 2550 900. Pisteestä H raja kääntyy eteläkaakkoon ja jatkuu Kuoksenjärven ja Ruhkalammen välisen joen Kuoksenjärven luusuassa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen G, jonka x-kartastokoordinaatti on 6836 440 ja y-kartastokoordinaatti määräytyy joen keskiviivan mukaan. Pisteestä G raja jatkuu joen keskiviivaa myöten rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen F, joka sijaitsee Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Virtapohjan tilan 32:53 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Kuoksenjärven tilan 3:13 välisen rajan jatkeen ja edellä mainitun joen keskiviivan leikkauspisteessä. Pisteestä F raja kääntyy länteen edellä mainittujen tilojen väliseen pyykkiin n:o 357, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Aulusjärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Toivonkummun tilan 17:21 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Alusjärven tilan 3:8 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 186 ja jatkuu siitä kaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen E, joka sijaitsee Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Aulusmaan tilan 32:40 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Kuoksenjärven tilan 3:13 välisen rajan jatkeella 350 metrin etäisyydellä kyseisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 256 länteen. Pisteestä E raja kääntyy itään ja jatkuu edellä mainittuun pyykkiin n:o 256, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Isojärven Nokilahdessa Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Valkialan kylän Väkkärlän tilan 1:49 ja Längelmäen kunnan Rasin kylän Nokipohjan tilan 1:35 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 1 ja jatkuu siitä pohjoiskoilliseen rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen A, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6846 210 ja y = 2549 165. Pisteestä A raja kääntyy koilliseen ja jatkuu Lohisalmessa Pasinsaaren pohjoispuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen B, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6848 190 ja y = 2550 065. Pisteestä B raja kääntyy itäkaakkoon ja jatkuu Lohiniemen kaakkoispuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen C, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6848 160 ja y = 2550 215. Pisteestä C raja kääntyy pohjoiskoilliseen ja jatkuu Kuhmoisten kunnan Valkialan kylän Väkkärlän tilan 1:49 ja Längelmäen kunnan Kaukolan kylän Naarapohjan tilan 10:14 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 94, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Isojärven Naulasalmessa Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Valkialan kylän Isojärven kansallispuiston 893:2:0 ja Längelmäen kunnan Kaukolan kylän Naularannan tilan 7:18 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 95 ja jatkuu siitä etelälounaaseen kyseisen rajan suuntaisena 30 metriä rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen D. Pisteestä D raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu Tohvelahdessa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen E, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6847 800 ja y = 2551 220. Pisteestä E raja kääntyy lounaaseen ja jatkuu Kylmäniemen länsipuolella olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen F, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6847 170 ja y = 2550 880. Pisteestä F raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu Virtasalmessa olevaan rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen G, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6846 710 ja y = 2551 340. Pisteestä G raja kääntyy itäkaakkoon ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen H, joka sijaitsee Kuhmoisten kunnan Valkialan kylän Luutsaaren tilan 7:126 ja Längelmäen kunnan Kaukolan kylän tilan Täkäläinen 7:23 välisen rajan jatkeella 170 metrin etäisyydellä kyseisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 99 lounaaseen. Pisteestä H raja kääntyy koilliseen ja jatkuu edellä mainittuun pyykkiin n:o 99, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Isojärven Ouninpohjassa Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Ouninpohjan kylän Rajalan tilan 4:35 ja Längelmäen kunnan Ouninpohjan kylän Linnamäen tilan 1:3 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 70 ja jatkuu siitä lounaaseen kyseisen rajan suuntaisena 150 metriä rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen K. Pisteestä K raja kääntyy eteläkaakkoon ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen J, jonka kartastokoordinaatit ovat x = 6848 335 ja y = 2552 720. Pisteestä J raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen I, joka sijaitsee Kuhmoisten kunnan Valkialan kylän Isojärven kansallispuiston 893:2:0 ja Längelmäen kunnan Kaukolan kylän Niemenahon tilan 7:8 välisen rajan jatkeella 180 metrin etäisyydellä kyseisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 98 koilliseen. Pisteestä I raja kääntyy lounaaseen ja jatkuu edellä mainittuun pyykkiin n:o 98, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Iso-Myllyjärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Kankaanpään tilan 20:5 ja Längelmäen kunnan Ouninpohjan kylän Koluperän tilan 6:18 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 76 ja jatkuu siitä lounaaseen kyseisen rajan suuntaisena 60 metriä rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen M. Pisteestä M raja kääntyy etelään ja jatkuu rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen L, joka sijaitsee Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Kankaanpään tilan 20:5 ja Längelmäen kunnan Ouninpohjan kylän Vainion tilan 1:16 välisen rajan jatkeella 70 metrin etäisyydellä kyseisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 75 luoteeseen. Pisteestä L raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu edellä mainittuun pyykkiin n:o 75, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Paskuri -nimisessä järvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Peräniityn tilan 20:13 ja Längelmäen kunnan Ouninpohjan kylän Vainion tilan 1:16 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 72 ja jatkuu siitä kaakkoon Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Vähä-Kankaanpään tilan 20:16 ja Längelmäen kunnan Ouninpohjan kylän Linnamäki I:n tilan 1:9 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 71, jossa raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

Lapiojärvessä Kuhmoisten ja Längelmäen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa rekisterikartalle merkitystä pisteestä P, joka on Lapiojärven rantaviivan ja Kuhmoisten kunnan Päijälän kylän Kankaanpään tilan 20:5 ja Längelmäen kunnan Ouninpohjan kylän Linnamäen tilan 1:3 välisen rajalinjan leikkauspisteessä järven länsirannalla. Pisteestä P raja jatkuu kaakkoon rekisterikartalle merkittyyn pisteeseen Q, joka on Lapiojärven rantaviivan ja edellä mainitun rajalinjan leikkauspisteessä järven etelärannalla. Pisteessä Q raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

2 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1990

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Hallitusneuvos
Aulikki Mentula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.