586/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperä- sääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen ja muiden Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovelletaan Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston tämän päätöksen liitteenä olevaa alkuperäsääntöjen muutoksia koskevaa päätöstä n:o 1/1990 1 päivästä heinäkuuta 1990.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1990

Ministeri
Ilkka Kanerva

Nuorempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 1/19901)

Hyväksytty 4. kokouksessa 1 päivänä maaliskuuta 1990

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5kohdan,

on päättänyt:

1)Konvention B-liitteen 2 liitteen luetteloon lisätään seuraava uusi alkuperäsääntö HS-nimikettä 03.02-03.05 varten ennen HS-nimikettä 04.03:sta:

1)Vain EFTA-konventio
14)Tätä sääntöä sovelletaan neuvoston päätöksen n:o 1/1990 mukaisesti.

2)Tämän päätöksen mukaista sääntöä sovelletaan kahden vuoden koeaikana tämän päätöksen voimaantulopäivästä lukien ja sääntö tarkistetaan hyvissä ajoin ennen koeajan päättymistä.

3)Jos tämän päätöksen mukainen sääntö johtaa asianomaisten alojen etua haittaavaan tilanteeseen, sääntö voidaan jonkin EFTA-maan pyynnöstä milloin tahansa koeajan kuluessa ottaa neuvoteltavaksi ja tarkistaa.

4)Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990. Mikäli neuvoston päätös n:o 6/1989 ei kuitenkaan tule voimaan mainittuna päivänä, tämä päätös tulee voimaan samana päivänä kuin se.

5)Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1) Voimassa olevat konvention B-liitettä koskevat yhteisneuvoston päätökset 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80(589/81) ja aikaisemmat neuvoston päätökset 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88),13-15/88(1093/88), 1/89 (368/89), 7/89 (851/89)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.