565/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 17 ja 21§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 17§:n 2 momentti ja 21§ näin kuuluviksi:

17 §
Opetuskieli

Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opetuksessa saadaan käyttää tätä kieltä opetuskielenä. Tarvittaessa saadaan muunkin aineen opetuksessa käyttää muuta kuin oppilaitoksen opetuskieltä.


21 §
Opetustuntien määrä ja opetusryhmät

Ammatillisen oppilaitoksen opetustuntien enimmäismäärästä säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla tarvittaessa opetusministeriön päätöksellä. Opetustuntien määrä lasketaan oppilaitoksen koulutustehtävän, opiskelijamäärän ja muiden asetuksella tarkemmin säädettävien tekijöiden perusteella.

Ammatillisen oppilaitoksen opetusryhmien muodostamisen perusteista päättää oppilaitoksen johtokunta sen mukaan kuin asetuksella säädetään ja sen nojalla tarvittaessa johtosäännössä määrätään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Aikuiskoulutuksena järjestetyssä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja pitempikestoisessa lisäkoulutuksessa sovelletaan kuitenkin edelleen opetusryhmän muodostamista koskevia tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei asetuksella toisin säädetä.

Hallituksen esitys 258/89
Sivistysvaliok. miet. 2/90
Suuren valiok. miet. 51/90

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.