505/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1990

Laki vientitakuulain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annetun vientitakuulain (479/62) 2§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1106/83), sekä

lisätään 2§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä elokuuta 1969 annetulla lailla (532/69) ja mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla, uusi 4 a kohta seuraavasti:

2 §

Valtion vientitakuu viennin yhteydessä mahdollisesti syntyvän tappion korvaamiseksi voidaan myöntää:


4 a) pankille, joka vahvistaa tilaajan puolesta avatun remburssin;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Hallituksen esitys 21/90
Valtiovarainvaliok. miet. 8/90
Suuren valiok. miet. 31/90

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.