477/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1990

Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa

Oikeusministeriö on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 26§:n nojalla päättänyt:

1 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on otettu käyttöön Hyvinkään, Juvan, Jyväskylän, Orimattilan, Rantasalmen, Saarijärven ja Vantaan tuomiokunnissa sekä Savonlinnan ja Tampereen raastuvanoikeuksissa niiden koko toimialueella, Pieksämäen tuomiokunnassa ja Helsingin raastuvanoikeudessa niiden kiinteistöjen osalta, jotka kuuluvat maanmittauskonttorin pitämään kiinteistörekisteriin sekä Lohjan tuomiokunnassa Karjalohjan, Sammatin ja Vihdin kuntien alueella.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri otetaan käyttöön Espoon tuomiokunnassa sen koko toimialueella ja Helsingin raastuvanoikeudessa tonttirekisteriin merkittyjen kiinteistöjen osalta 1 päivästä kesäkuuta 1990 alkaen sekä Nilsiän tuomiokunnassa sen koko toimialueella 1 päivästä heinäkuuta 1990 alkaen.

2 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri korvaa lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain (86/30) 18§:ssä tarkoitetun lainhuutorekisterin, kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 34 a§:ssä tarkoitetun kiinnitysrekisterin ja maanvuokralain (258/66) 48§:ssä tarkoitetun tontinvuokrarekisterin.

Kirjaamisviranomaisen, jonka toimialueella lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on otettu käyttöön vain osittain, on koko toimialueellaan kaikissa lainhuuto- ja kiinnitysasioissa sekä merkintöjen tekemisessä rekistereihin ja pöytäkirjoihin sovellettava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 4-6§:n säännöksiä sekä soveltuvin osin 7-13§:n säännöksiä.

3 §

Saantorekisterin käyttöön ottamisesta päätetään erikseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Tällä päätöksellä kumotaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa 25 päivänä huhtikuuta 1990 annettu oikeusministeriön päätös (366/90).

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1990

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Erja Riekkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.