471/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta merestä sisävesistöön

Maa- ja metsätalousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 95§:n 2 momentin ja eläinten kuljetuksen rajoittamisesta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi 7 päivänä elokuuta 1981 annetun asetuksen (572/81) 1§:n nojalla päättänyt:

Tarkoitus
1 §

Näiden sitovien määräysten tarkoituksena on ehkäistä Pohjanlahdella ja Itämerellä esiintyvän lohikalojen paisetaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) leviäminen Suomen sisävesiin.

Rajoitukset
2 §
Kalojen ja mädin siirto merestä

Merestä pyydettyjä tai merivedessä kasvatettuja eläviä kaloja, myös nahkiaisia, ja mätiä saadaan siirtää Suomen sisävesiin tai sisäveden varrella olevaan kalanviljelylaitokseen vain maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston luvalla.

3 §
Kalojen ja mädin siirto joesta

Mereen laskevasta joesta alimman nousuesteen alapuolelta pyydettyjä tai edellämainitulla alueella kasvatettuja eläviä kaloja, myös nahkiaisia, ja mätiä saadaan siirtää joen alimman nousuesteen yläpuolelle, muualle Suomen sisävesiin tai sisäveden varrella olevaan kalanviljelylaitokseen vain maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston luvalla.

Päätöksen määräyksistä poikkeaminen
4 §

Tämän päätöksen määräyksistä voidaan poiketa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston erityisistä syistä antamalla luvalla.

Voimaantulo
5 §

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 1990 ja on voimassa toistaiseksi.

Päätöksellä kumotaan elävän kalan ja mädin kuljettamisen ja luovuttamisen rajoittamisesta merestä sisävesistöön 5 päivänä toukokuuta 1989 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (402/89).

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.