470/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelle sekä Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelta Näätämöjoen vesistön alueelle

Maa- ja metsätalousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 95§:n 2 momentin ja eläinten kuljetuksen rajoittamisesta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi 7 päivänä elokuuta 1981 annetun asetuksen (572/81) 1§:n nojalla päättänyt:

Tarkoitus
1 §

Näiden sitovien määräysten tarkoituksena on ehkäistä Itämereen laskevien vesistöjen alueella esiintyvän Gyrodactylus salaris-loisen leviäminen Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen vesistöihin.

Rajoitukset
2 §

Elävien kalojen siirtäminen muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen tai Luttojoen vesistöjen alueelle istutettaviksi tai mainittujen vesistöjen alueella olevaan kalanviljelylaitokseen on kielletty.

3 §

Elävien kalojen siirtäminen Paatsjoen tai Luttojoen vesistöjen alueelta Näätämöjoen vesistön alueelle istutettaviksi tai mainitun vesistön alueella olevaan kalanviljelylaitokseen on kielletty.

Kalojen siirtämistä Tenojoen vesistön alueella koskee myös Suomen ja Norjan välinen sopimus Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä (SopS 93-94/89).

Päätöksen määräyksistä poikkeaminen
4 §

Tämän päätöksen määräyksistä voidaan poiketa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston erityisistä syistä antamalla luvalla.

Voimaantulo
5 §

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 1990 ja se on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.