443/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Asetus taideteollisesta korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan taideteollisesta korkeakoulusta 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetun asetuksen (638/83) 40§:n 2 momentti ja 51§:n 2 momentti,

muutetaan 20§ sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a§ seuraavasti:

3 luku

Rehtori ja hallintovirasto

20 §

Rehtorin ja vararehtorin valitsee neljäksi lukuvuodeksi kerrallaan vaalikollegio, johon kuuluvat hallituksen ja tutkimusneuvoston jäsenet, osastojen ja laitosten johtajat, professorit ja apulaisprofessorit, hallintojohtaja, erillisten laitosten johtajat ja johtosäännössä määrättyjen hallintoviraston yksiköiden esimiehet sekä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Vaalikollegion puheenjohtajana toimii virkaiältään vanhin professori.

Rehtorin ja vararehtorin tulee olla korkeakoulun professori, apulaisprofessori, yliassistentti tai lehtori sekä perehtynyt hallintoon ja opetustoimintaan.

Sillä, joka on ollut rehtorina tai vararehtorina viimeiset viisi vuotta, on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta rehtorin tai vararehtorin tehtävää. Vaalikollegio voi hyväksyä muunkin syyn kieltäytymiseen.

20 a §

Rehtorin ja vararehtorin vaali toimitetaan kukin erikseen umpilipuin. Jollei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan saa ehdotonta äänten enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 1990.

Rehtori ja vararehtori valitaan tämän asetuksen mukaisesti ensimmäisen kerran toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä elokuuta 1990.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.