437/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 1§:n 1 momentin 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä marraskuuta 1973 annetussa laissa (808/73), näin kuuluviksi:

1 §

Eduskunnan valitsemista varten valtiopäiville maa on jaettu seuraaviin vaalipiireihin:


6. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri, johon kuuluvat Urjalan, Kalvolan, Hattulan, Hauhon, Lammin ja Padasjoen kunnat sekä niiden eteläpuolella olevat osat Hämeen lääniä;

7. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri, johon kuuluvat Vesilahden ja Kylmäkosken kunnat, Toijalan ja Valkeakosken kaupungit, Pälkäneen, Luopioisten ja Kuhmalahden kunnat sekä niiden pohjoispuolella olevat osat Hämeen lääniä;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Jos tasavallan presidentin määräyksestä on toimitettava kansanedustajain vaalit tai jos joudutaan valitsemaan tasavallan presidentti ennen kuin 90 päivää on kulunut tämän lain voimaantulosta, on kuitenkin sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta lakia.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 3/90
Perustuslakivaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 29/90

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.