427/1990

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1990

Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kokkolan kaupungista Kruunupyyn kuntaan

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kokkolan kaupungista siirretään Kruunupyyn kuntaan seuraavat tilat, tilanosat ja alueet:

1) Isokylän kylästä kokonaan tilat Karls 1:56, Långträskskiftet 1:57, Nabbala 1:64, Alfreds 1:144, Matomäki 1:153, Mato-oja 1:154, Stenfors 2:74, Stenfors 2:104, Kjellman 4:24, Helmers 5:61, Finell 7:74, Solas I 8:25, Finell 8:50, Forsstrand 9:64, Tallmyr 28:1, Ruokos 30:1, Saari 34, Granbacka 35, Heimbacka 36, Keuristräsk 37, Sunnanlid 39:8, Laakso 41:3, Seissar 44 ja Granskog 45 sekä osa tiloista Sandström 4:19, Hemgård 5:46, Nybro 5:48, Juvila 6:39, Männikkö 6:44, Nynäs 6:45, Skog 6:51, Adams VIII 7:44, Lagerström 7:63, Albacka 9:51, Wikstrand 9:66, Enar 9:67, Gunnels 9:78, Solbacka 9:80, Stenmark 31, Saarukka 32:3, Bynäs 39:9, Kärrkulla 40 ja Dahlbacka 42,

2) Kallisen kylästä kokonaan tila Ahlroos 33:25 ja osa tilasta Kvikant 7:120,

3) Sokojan kylästä osa tilasta Rymningen 60, sekä

4) edellä mainittujen tilojen ja tilanosien alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet.

2 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1990

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Hallitusneuvos
Aulikki Mentula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.