391/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuuta 1990

Laki evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1983 annettu evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslaki (1035/83).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Viranhaltija, jolle tämän lain tullessa voimaan kuuluu rahapalkan lisäksi vastikkeetta annettavia luontoisetuja, säilyttää aikaisemman palkkausoikeutensa, mikäli hän ilmoittaa siitä seurakunnalle kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Tällöin häneen sovelletaan 1§:ssä mainitun lain sekä kirkkolain 216§:n, sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (632/75), säännöksiä.

Seurakunnan, jonka kirkkoherran tai kappeliseurakunnan kappalaisen virkaan kuuluu tämän lain voimaantullessa luontoisetuja, on kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta päätettävä, liittyykö tähän virkaan velvollisuus asua virka-asunnossa. Tämä kirkkovaltuuston päätös on alistettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Asumisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole tässä virassa olevalla viranhaltijalla, jos hänelle on aikaisempien säännösten nojalla myönnetty siitä vapautus.

Taksasta, jonka mukaan suoritetaan lunastusta evankelis-luterilaisen papin annettavista virkatodistuksista ja muista asiakirjoista, 11 päivänä joulukuuta 1975 annettu valtioneuvoston päätös (957/75) jää toistaiseksi voimaan.

Hallituksen esitys 229/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 18/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.