382/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Laki maatilalain 50 ja 58§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain (188/77) 50§:n 1 ja 2 momentti ja 58§ näin kuuluviksi:

50 §

Lainoitusta varten tarvittavat varat antaa maatilahallitus maatilatalouden kehittämisrahaston varoista lainoina osuuspankeille, säästöpankeille, liikepankeille ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle.

Osuuspankkien Keskuspankki Oy välittää valtionlainat osuuspankeille sekä valtionlainan lyhennykset ja korot valtiolle. Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki välittää valtionlainat säästöpankeille sekä valtionlainan lyhennykset ja korot valtiolle. Valtion ja paikallisen luottolaitoksen väliset velkakirjat allekirjoittaa asianmukaisen valtuutuksen nojalla osuuspankkien puolesta Osuuspankkien Keskuspankki Oy ja säästöpankkien puolesta Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.


58 §

Osuuspankille, säästöpankille, liikepankille ja Suomen Hypoteekkiyhdistykselle myönnetty laina ja sen korko on maksettava valtiolle sitä mukaa kuin lainan saajain on suoritettava velkaansa luottolaitokselle, minkä lisäksi heidän maksamansa ylimääräiset lyhennykset on viipymättä valtiolle suoritettava.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Maatilahallituksella on oikeus sopia Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n ja osuuspankkien sekä Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin, säästöpankkien ja STS-Pankki Oy:n kanssa sellaisista velkakirjajärjestelyistä, että ennen tämän lain voimaantuloa syntyneet maatilalain (188/77), luontaiselinkeinolain (610/84), kolttalain (611/84), maankäyttölainoista annetun lain (354/58) ja muun maankäyttölainsäädännön sekä aikaisemman asutuslainsäädännön nojalla Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille valtion varoista myönnetyt paikallisille rahalaitoksille välitetyt voimassa olevat lainat siirretään entisin ehdoin suoraan osuuspankkien, säästöpankkien ja STS-Pankki Oy:n vastattaviksi. Sanottu koskee myös eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain (273/55), kolttien maanjärjestelylain (593/69), porotilalain (590/69), eräiden maatalousluottojen vakauttamisesta annetun lain (79/79), eräiden maatilatalouden luottojen vakauttamisesta annettujen lakien (398/81 ja 511/85) ja maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain (1031/86) nojalla annettuja vastaavia lainoja.

Porotilalain mukaista lainoitusta varten tarvittavien varojen antamiseen luottolaitoksille ja varojen takaisinmaksamiseen sovelletaan vastedes tätä lakia.

Hallituksen esitys 245/89
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 1/90
Suuren valiok. miet. 13/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.