375/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 3§:n 1 momentti ja 16§:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 1 a§ seuraavasti:

1 a §

Mitä tässä laissa on säädetty sotilasoikeudenkäyntiasioista, koskee myös kurinpitorangaistuksista tehtyjen valitusten käsittelyä.

3 §

Edellä 1§:n 2 momentissa tarkoitetun yleisen alioikeuden käsitellessä sotilasoikeudenkäyntiasiaa oikeudessa on puheenjohtaja ja kaksi sotilasjäsentä. Puheenjohtajana toimii raastuvanoikeudessa pormestari tai oikeusneuvosmies ja kihlakunnanoikeudessa kihlakunnantuomari tai käräjätuomari niin kuin tuomioistuimen työjärjestyksessä määrätään. Kurinpitovalitusasioita käsitellessään tuomioistuin on päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja.


16 §

Alioikeuden on otettava asia käsiteltäväksi kolmenkymmenen päivän kuluessa syyttäjän ilmoituksen saapumisesta. Kurinpitovalitus on kuitenkin otettava käsiteltäväksi seitsemän päivän kuluessa sen vireilletulosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Hallituksen esitys 100/89
Toisen lakivaliok. miet. 1/90
Suuren valiok. miet. 19/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.