350/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 20§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nuorista rikoksentekijöistä 31 päivänä toukokuuta 1940 annetun lain (262/40) 20§, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1953 annetussa laissa (494/53), seuraavasti:

20 §

Jos nuorisovankilasta ehdonalaiseen vapauteen päästetty on muusta syystä kuin uuden rikoksen johdosta menettänyt vapautensa, hänen on, jollei hän ole alkaessaan suorittaa jäännösrangaistusta täyttänyt 23 vuotta, ilman vankilaoikeuden eri määräystä suoritettava jäännösrangaistustaan nuorisovankilassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Hallituksen esitys 23/89
Lakivaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 22/90

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.