334/1990

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1990

Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä lisätään merimiehen lääkärintarkastuksista 18 päivänä kesäkuuta 1980 annettuun asetukseen (476/80) siitä 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla asetuksella (535/89) kumotun 11§:n tilalle uusi 11§ seuraavasti:

11 §
Kielto jatkaa laivatyössä

Sen estämättä, että työntekijä on alku- tai uusintatarkastuksessa todettu laivatyöhön kelpaavaksi taikka hänelle on myönnetty 10§:n mukainen poikkeuslupa, merenkulkuhallitus voi kieltää työntekijää jatkamasta ammatissaan toistaiseksi, jos on käynyt ilmeiseksi, että työntekijä ei terveyden heikentymisen vuoksi enää täytä 7§:ssä säädettyjä eikä myöskään poikkeusluvan myöntämisen edellytyksiä.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisemista on pyydettävä työterveyslaitoksen ja merimiesasiain neuvottelukunnan lausunto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.