270/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/82) 20§:n 3 momentin merkkejä 671-676 ja 681-683 koskeva kohta sekä

lisätään 16§:n 4 momenttiin uusi merkkiä 318 koskeva kohta ja 21§:n 2 momenttiin uusi merkkiä 849 koskeva kohta seuraavasti:

16§


Kielto- ja rajoitusmerkit ovat:


Merkki 318

Merkillä osoitetaan, että liikenneministeriön määräämien vaarallisten aineiden kuljettaminen tiellä on kielletty.

318. Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty


20 §

Opastusmerkit ovat:


Merkit 671-676 ja 681-684

Merkillä opastetaan reitti merkin osoittamaan kohteeseen tai merkissä osoitetulle tienkäyttäjäryhmälle. Merkin 681 kuva vaihtelee ajoneuvoryhmän mukaisesti. Merkkejä käytetään suunnistustauluissa ja tienviitoissa. Merkkien värit voivat merkkiä 684 lukuun ottamatta vaihdella suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

671. Moottoritien tunnus

672. Moottoriliikennetien tunnus

673.Lentoasema

674.Autolautta

675.Tavarasatama

676.Teollisuusalue

681. Tietyille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille tarkoitettu reitti

682. Jalankulkijoille tarkoitettu reitti

683. Vammaisille tarkoitettu reitti

684. Vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitettu reitti


21 §

Lisäkilvet ovat:


Lisäkilpi 849

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu kielto koskee vain liikenneministeriön määräämiä erittäin vaarallisia aineita. Kuljettaminen on sallittu, mikäli aineen kuormaus- tai purkamispaikka sijaitsee merkein rajoitetulla alueella. Ajon kuormaus- tai purkamispaikalle tulee tapahtua lyhintä reittiä ja ajoneuvo on viipymättä kuormauksen jälkeen siirrettävä pois rajoitusalueelta.

849. Erittäin vaaralliset aineetTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.