252/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (435/69) 6 §:n 1 momentin 10 kohdan ja 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä lokakuuta 1989 annetussa laissa (918/89):

1 §

Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annettua lakia ei sovelleta asema- tai rakennuskaavalla vahvistetun asutuskeskuksen ulkopuolella sijaitsevaan vähittäiskauppaan. Asutuskeskuksella tarkoitetaan kaupunkia, kuntakeskusta tai muuta niihin rinnastettavaa tiivistä asutusta.

Mitä 1 momentissa säädetään sovelletaan myös sellaiseen myymäläautoon, jonka reitti kulkee 1 momentissa tarkoitetun asutuskeskuksen ulkopuolella.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.