234/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus kaupparekisteriasetuksen 4 ja 27§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/79) 4 ja 27§ näin kuuluviksi:

4 §

Ilmoitetut elinkeinonharjoittajat merkitään rekisteriin siinä aikajärjestyksessä, jossa päätökset niiden rekisteriin merkitsemisestä on tehty tai päätökset ovat rekisteriviranomaiselle saapuneet. Jokaiselle ilmoitetulle elinkeinotoiminnalle, yhteisölle tai säätiölle annetaan oma rekisterinumeronsa. Numerointi jatkuu suorassa numerojärjestyksessä. Rekisteriin merkitään lisäksi rekisteröinnin päivämäärä sekä sen kaupparekisterilehden numero, jossa rekisteröintiä koskeva kuulutus julkaistaan.

27 §

Paikallisviranomaisen on viipymättä lähetettävä sille jätetty ilmoitus kaksoiskappaleineen ja kumpaankin kappaleeseen kuuluvine liitteineen rekisteriviranomaiselle, jollei ilmoitus ole kaupparekisterilain 19 a§:n nojalla kihlakunnan rekisteritoimiston käsiteltävä.

Kihlakunnan rekisteritoimiston on tehtyään kaupparekisterilain 19 a§:n 1 momentin nojalla päätöksen asunto-osakeyhtiötä koskevan ilmoituksen rekisteriin merkitsemisestä lähetettävä viipymättä päätös ja ilmoituksen kaksoiskappale liitteineen rekisteriviranomaiselle.

Kaupparekisterilain 19 a§:n 2 momentin nojalla rekisteriviranomaisen päätettäväksi saatettava ilmoitus on viipymättä lähetettävä sille kaksoiskappaleineen ja kumpaankin kappaleeseen kuuluvine liitteineen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Tätä asetusta sovelletaan niihin ilmoituksiin, jotka tehdään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.