230/1990

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kannosta vuonna 1990

Valtiovarainministeriö on veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta 13 päivänä helmikuuta 1976 annettuun lakiin 3 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla (983/76) lisätyn 7 a§:n ja 11 päivänä elokuuta 1978 annettuun veronkantolakiin (661/78) 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (586/87) lisätyn 4 a§:n, sekä veronkantolain 27§:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (740/81), nojalla määrännyt:

1 §

Veron viivvästyskorkoa ja jäämämaksua ei peritä verovuodelta 1988 säännönmukaisessa verotuksessa maksuunpantujen verojen ja maksujen toiselle ja kolmannelle kantoerälle, jos ne suoritetaan viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 1990.

2 §

Veron viivästyskorkoa ja jäämämaksua ei peritä tullilaskuista, joiden eräpäivät olivat 1.2.1990, 13.2.1990, 21.2.1990 ja 2.3.1990, jos ne suoritetaan viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 1990.

3 §

Poiketen siitä, mitä valtiovarainministeriön päätöksen eräiden verojen ja maksujen jälkikannosta (787/81) 6§:ssä on määrätty, saadaan verovuodelta 1988 säännönmukaisessa verotuksessa maksunpantujen verojen ja maksujen toinen ja kolmas kantoerä maksaa myös liike-, säästö- ja osuuspankkiin viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 1990.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 1990 ja sillä kumotaan valtiovarainministeriön helmikuun 1 päivänä 1990 ja maaliskuun 1 päivänä 1990 antamat määräykset viivästysseuraamusten perimättä jättämisestä vuoden 1988 säännönmukaisen lopullisen veron 2 ja 3 kantoerille.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. hallitusneuvos, toimistopäällikkönä
Lasse Arvela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.