196/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Asetus tulo- ja varallisuusveroasetuksen 4§:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä lisätään 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun tulo- ja varallisuusveroasetuksen (1336/89) 4§:ään uusi näin kuuluva 2 momentti:

4 §

Valtiovarainministeriön asettamassa kulukorvausasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenet määrätään Akava r.y:n, Kirkon sopimusvaltuuskunnan, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Liiketyönantajain Keskusliitto LTK:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n, Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto STTK r.y:n, Suomen Työnantajain Keskusliiton, Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK - Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund TOC r.y:n, Valtion työmarkkinalaitoksen ja Yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan sekä verohallituksen ehdottamista henkilöistä siten, että yksi jäsen määrätään kustakin järjestöstä tai valtuuskunnasta ja keskusvirastosta. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa. Valtiovarainministeriö asettaa kulukorvausasiain neuvottelukunnan asetuksen voimaan tultua. Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.