185/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Laki valtion taidemuseosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion taidemuseo toimii valtakunnallisena keskustaidemuseona.

Valtion taidemuseon tehtävänä on tukea ja edistää kuvataiteita ja niiden tutkimusta, kartuttaa, säilyttää, pitää nähtävänä ja tutkia taidekokoelmia sekä kehittää ja avustaa taidemuseolaitosta. Valtion taidemuseon tulee lisäksi huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka sille säädetään tai määrätään.

Valtion taidemuseo toimii opetusministeriön alaisena valtion laitoksena.

2 §

Valtion taidemuseo voi tulo- ja menoarvion rajoissa tehdä sopimuksia toimialaansa kuuluvien asiantuntijatehtävien suorittamisesta sekä toimialaansa koskevissa tehtävissä yhteistoimintasopimuksia yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.

Valtion taidemuseolta tilatuista suoritteista peritään maksuja, jotka vahvistetaan asetuksella valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen perusteiden mukaisesti.

3 §

Valtion taidemuseo voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 §

Opetusministeriön antamien määräysten mukaan valtion taidemuseon hoidossa voi olla museon kokoelmiin kuulumattomia ja muualle sijoitettuja valtion omistamia taidehistoriallisesti arvokkaita teoksia.

Valtion taidemuseon hoidossa voi olla myös muita kuin valtion omistamia, museoon sijoitettuja taideteoksia.

5 §

Opetusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan valtion taidemuseo voi luovuttaa hoidossaan ja hallussaan olevia taideteoksia valtion viranomaisille ja muille taidemuseoille säilytettäväksi ja esillä pidettäväksi.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämän lain voimaanpanosta säädetään erikseen.

Hallituksen esitys 168/89
Sivistysvaliok. miet. 21/89
Suuren valiok. miet. 181/89

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.