176/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Asetus kielilaissa mainittujen käännösten toimittamisesta suoritettavista maksuista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Pääministerin esittelystä muutetaan kielilaissa mainittujen käännösten toimittamisesta suoritettavista maksuista 21 päivänä huhtikuuta 1923 annetun asetuksen (106/23) 1§, sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä kesäkuuta 1958 ja 27 päivänä lokakuuta 1978 annetuilla asetuksilla (290/58 ja 808/78), näin kuuluvaksi:

1 §

Kielilaissa (148/22) mainittujen laillisesti pätevien käännösten toimittamisesta suoritetaan 130 markkaa puhtaaksikirjoitetulta sivulta, jos kullakin täyteen kirjoitetulla sivulla on keskimäärin 1 900 lyöntiä. Jos rivillä on 65 kirjainta, tulee sivulla olla keskimäärin 29 riviä, ja jos rivillä on 55 kirjainta, tulee sivulla olla keskimäärin 34 riviä.

Käännöksen tarkastamisesta ja oikeaksi todistamisesta suoritetaan puolet siitä, mitä 1 momentissa säädetään vastaavasta käännöstyöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.