165/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki leimaverolain 30§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 30§:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (612/84), näin kuuluviksi:

30 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


3)kun tilan, sen osan tai alueen luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maatilalain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain, kolttalain tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin taikka kun luovutus tapahtuu maatilalain 5 luvussa tarkoitetun maatilajärjestelyn toteuttamiseksi;

4)kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen hankkimista varten on saanut maatilalain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain, kolttalain tai asutuslainsäädännön mukaisen maanosto- tai sisarosuuslainan; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 144/89
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 15/89
Suuren valiok. miet. 184/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.