149/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään hammasteknikon toimen harjoittamisesta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annettuun lakiin (220/64) uusi näin kuuluva 1 a§:

1 a §

Lääkintöhallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia hammasteknikkona muussa pohjoismaassa, 1§:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden toimia Ahvenanmaan maakunnassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Hallituksen esitys 174/89
Talousvaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 237/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.