140/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Laki lapsilisälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsilisälain (541/48) 6§, sellaisena kuin se on 6 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (3/89), sekä

lisätään lakiin uusi 6 a§ seuraavasti:

6 §

Jos lapsi on kunnan kustannuksella hoidettavana perhehoidossa tai muussa kuin 5§:ssä mainitussa laitoksessa kalenterikuukautta pidemmän ajan, suoritetaan lapsilisä hoidon alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien sille kunnalle, joka ensisijassa vastaa hänen hoitokustannuksistaan. Lapsilisällä on tällöin hyvitettävä niitä hoitokustannuksia, joista yksityinen henkilö, kunta tai valtio on vastuussa. Mahdollinen ylijäämä on tilitettävä lapsilisään oikeutetulle. Kun huostaanotettu lapsi on sijoitettuna perhehoitoon, voi sosiaalilautakunta oikeuttaa sijaisvanhemmat nostamaan lapsilisän.

6 a §

Sen estämättä mitä edellä 3 ja 6§:ssä on säädetty, sosiaalilautakunta voi lapsen edun niin vaatiessa päättää, että lapsilisä suoritetaan kokonaan tai osittain 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 177/89
Sosiaalivaliok. miet. 34/89
Suuren valiok. miet. 194/89

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.