133/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus kouluhallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan kouluhallituksesta 22 päivänä huhtikuuta 1988 annetun asetuksen (361/88) 2§:n 1 momentin 6 kohta sekä

muutetaan 1 ja 8§, 9§:n 1 momentti ja 12§ näin kuuluviksi:

1 §

Kouluhallitus johtaa, ohjaa ja valvoo alaistaan koulutointa ja aikuiskasvatusta, huolehtii niiden kehittämisestä sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat.

8 §

Aikuiskasvatusosasto käsittelee kansanopistoja, kansalais- ja työväenopistoja, urheiluopistoja, musiikkioppilaitoksia ja muuta aikuiskasvatusta sekä lastentarhanopettajaopistoja koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu yleiselle osastolle tai opetusosastolle.

Aikuiskasvatusosastossa on opistotoimisto.

9 §

Ruotsinkielinen osasto käsittelee ruotsinkielisiä kouluja ja oppilaitoksia, niissä annettavaa opetusta sekä ruotsinkielistä aikuiskasvatusta koskevat 6-8§:ssä mainitut asiat.


12 §

Pääjohtaja johtaa ja valvoo kouluhallituksen toimintaa. Hänen tulee seurata koulutuksen yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja valmistaa suunnitelmia tarpeellisiksi uudistuksiksi ja parannuksiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1990.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.