127/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun asetuksen (769/86) 11§, 12§:n 1 momentti sekä 13 ja 18§,

sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1072/88), seuraavasti:

Mallioikeusasiat
11 §

Mallin rekisteröintiä koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Hakemusmaksu mallioikeuslain 47§:n mukaan 740
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 190
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 400
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 200
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen kuvan jälkeen 160
12 §

Rekisteröityä mallia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Uudistamismaksu mallioikeuslain 47§:n mukaan
ensimmäiseltä kerralta 1 100
toiselta kerralta 1 600
Lisämaksu uudistamishakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitellaan 190
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 400
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 200
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden umpeenkuluttua 200
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 200

13 §

Uudelleenkäsittelymaksuna mallioikeuslain 14§:n 3 momentin mukaan suoritetaan 200 markkaa.

Mikrofilmijäljennökset
18 §

Automaattisessa tietojenkäsittelyssä valmistetuista kaupparekisteriin merkittyjen toiminimien mikrofilmijäljennöksenä annettavista hakemistoista sekä niihin vuoden aikana tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista suoritetaan korvauksena yhteensä 3 300 markkaa vuodessa.

Mikrofilmijäljennöksenä annettavasta kaupparekisteristä siihen tehtävine lisäyksineen ja muutoksineen suoritetaan kertakorvauksena 14 000 markkaa sekä sen lisäksi vuotuiskorvauksena kultakin vuodelta 5 900 markkaa.

Mikrofilmijäljennöksistä, jotka sisältävät patentti- ja rekisterihallitukselle vuonna 1976 ja sen jälkeen toimitetut tilinpäätösasiakirjat, suoritetaan vuosien 1976-1980 aikana toimitettujen tilinpäätösasiakirjojen jäljennöksistä yhteensä 10 000 markkaa ja sen jälkeen vuosittain toimitettujen tilinpäätösasiakirjojen jäljennöksistä kultakin vuodelta 8 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.