125/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus kiinteistörekisteriasetuksen 6§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä lisätään 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetun kiinteistörekisteriasetuksen (481/85) 6§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §

Jos tila on kaavoitusalueiden jakolain 22§:ssä, 23§:n 1 momentissa ja 24§:n 2 momentissa tarkoitetuilla alueilla muodostettu sillä perusteella, että tilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi rakennuspaikkana, tehdään tästä merkintä kiinteistörekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Asetusta sovelletaan niihin tiloihin, joiden muodostamista tarkoittava maanmittaustoimitus on lopetettu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tässä asetuksessa tarkoitettu merkintä tehdään myös maarekisteriin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.