82/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Työministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset virat.

2 §

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

kahdeksan A20 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistonjohtajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

kuusi A16 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistonhoitajan virkaa; sekä

kaksi A15 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistonhoitajan virkaa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettaviksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.