78/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Asetus teollisuussihteerin suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan teollisuussihteerin suoritteista perittävistä maksuista 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen (929/80) 2§ ja 2 a§,

näistä 2§ sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1043/83) ja 2 a§ sellaisena kuin se on 14 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (148/86), näin kuuluviksi:

2 §

Suoritteen vastaanottajalta peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuvat erilliskustannukset, kuten matka-, sähke-, posti-, kuriiri- ja rahtikustannukset, mallikappaleiden ja kirjallisuuden hankintakustannukset sekä niihin verrattavat vieraiden palveluiden aiheuttamat erilliskustannukset, kuitenkin vähintään 1 000 markkaa.

Teollisuussihteeriltä pyydetyt vähäiset palvelut ovat maksuttomia. Vähäiset erilliskustannukset voidaan jättää perimättä.

2 a §

Toimeksiantajan ja teollisuussihteerin kesken sovitusta, pitkäaikaista selvitystyötä vaativasta toimeksiannosta on suoritettava 2§:ssä tarkoitetun maksun lisäksi korvauksena teollisuussihteerin ja toimeksiannossa avustavan henkilökunnan toimeksiantoon käyttämästä työstä 200 markkaa työtunnilta siltä osin kuin toimeksiantoon käytetty työaika ylittää viisi tuntia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.