7/1990

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1990

Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä 9 päivänä marraskuuta 1984 annetun asetuksen (754/84) 5§ näin kuuluvaksi:

5 §

Jos henkilö joutuu uudelleen työttömäksi kuuden kuukauden kuluessa edellisen työttömyysjakson päättymisestä tai oltuaan työttömyysturvalain 16§:n 4 momentissa tarkoitetuista syistä estynyt olemasta työmarkkinoilla, päivärahan perusteena olevaa palkkatuloa ei määrätä uudelleen, jollei henkilö esitä perusteita sille, että uusien tulotietojen perusteella määräytyvä päiväraha olisi aikaisemmin maksettua päivärahaa 10 prosenttia korkeampi.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1990 ja sitä sovelletaan ansioon suhteutettuihin työttömyyspäivärahoihin, jotka maksetaan 15 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen alkaneen työttömyyden perusteella.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.