1364/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä jouklukuuta 1989

Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvostolla on oikeus määräämillään ehdoilla antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön vuosina 1990-1992 myöntämien yhteensä enintään 1 000 miljoonan markan lainojen rahoittamista varten ottamien lainojen varainhankintakustannusten ja yhtiön myöntämien lainojen koron erotuksen lisättynä 0,25 prosenttiyksiköllä.

2 §

Valtioneuvostolla on myös oikeus määräämillään ehdoilla antaa sitoumuksia siitä, että valtio maksaa yhtiön myöntämien lainojen rahoittamista varten vuosina 1990-1992 ottamista ulkomaisista lainoista mahdollisesti aiheutuvia valuuttakurssitappioita.

Tässä pykälässä ja Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1986-1989 ulkomaisen luotonoton korkotuesta annetun lain 1§:n 2 momentissa (853/88) tarkoitettuja lainoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 5 000 miljoonan markan määrä.

3 §

Valtioneuvoston sitoumus korkotuen suorittamisesta ja kurssitappioiden korvaamisesta voidaan antaa myös edellä 1 ja 2§:ssä tarkoitettujen Suomen Vientiluotto Oy:n ottamien lainojen takaisinmaksamista varten otettavan lainan osalta.

4 §

Valtiokonttori maksaa korkotuen ja korvauksen kurssitappioista Suomen Vientiluotto Oy:lle.

5 §

Valtioneuvostolla on myös oikeus vastavakuuksia vaatimatta mutta muutoin määräämillään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön tämän lain mukaisesti myöntämien enintään 1 000 miljoonan markan lainojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 235/89
Valtiovarainvaliok. miet. 89/89
Suuren valiok. miet. 232/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.