1360/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1989

Valtioneuvoston päätös teollisuustulli- ja tuontimaksuetujen myöntämisestä

Valtioneuvosto on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) 4§:n ja 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun tuontimaksulain (1008/77) 2 a§:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (662/87), valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tullitariffilain liitteenä olevassa teollisuustulliluettelossa tai tuontimaksulain liitteenä olevassa teollisuusetuluettelossa määriteltyihin teollisiin tarkoituksiin käytettäville tavaroille voidaan myöntää mainittujen luettelojen mukainen teollisuustulli tai tuontimaksu noudattaen, mitä tulliveroasetuksessa (576/78), ei kuitenkaan 28 eikä 29§:ssä, on säädetty vienti- ja alusrakennusedun myöntämismenettelystä ja määräajoista.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tällä päätöksellä kumotaan teollisuustullien ehdoista 22 päivänä joulukuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (1169/87).

Sen, jonka maahan tuomiin tavaroihin on ennen tämän päätöksen voimaantuloa tuonnin yhteydessä sovellettu teollisuustullia tai tuontimaksulain 2 a§:ssä tarkoitettua tuontimaksua, on annettava vuoden 1989 aikana mainittuihin teollisiin tarkoituksiin käytetyistä tai käyttämättä olevista tavaroista aikaisemman valtioneuvoston päätöksen 5§:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys edun myöntäneelle piiritullikamarille maaliskuun loppuun 1990 mennessä.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1989

Ministeri
Ulla Puolanne

Finanssineuvos
Lasse Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.