1357/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 3 ja 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (868/79) 3§:n 2 momentti ja 7§:n 4 kohta,

näistä viimeksi mainittu sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1984 ja 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetuilla laeilla (892/84 ja 668/87), sekä

lisätään 7§:ään uusi 5-7 kohta seuraavasti:

3 §

Elintarviketuotteiden valmisteveroa on velvollinen suorittamaan myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja elintarviketuotteita verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen.

7 §

Verottomia ovat:


4)tuotteet, jotka käytetään vientitavaran, ei kuitenkaan tässä laissa tarkoitettujen elintarviketuotteiden, valmistukseen;

5)fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, jotka käytetään tullitariffin nimikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkeiden, nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytablettien tai nimikkeisiin 33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden valmistukseen;

6)kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset, jotka käytetään paperi- tai muun puunjalostusteollisuuden tai liimateollisuuden tuotteiden sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa käytettävien vahadispersioiden, tullitariffin nimikkeeseen 21.06 kuuluvan leivänkiilteen, nimikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkeiden, nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytablettien, nimikkeisiin 32.08-32.10 ja 32.12 sekä 33.04-33.07 kuuluvien tuotteiden, nimikkeeseen 32.14 kuuluvan lattiantasoitteen, nimikkeeseen 38.23 kuuluvan ruosteenestomassan taikka makeisverosta annetussa laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

7)tullitariffin nimikkeeseen 17.02 kuuluva laktoosi, joka käytetään nimikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkeiden sekä nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytablettien valmistukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 222/89
Valtiovarainvaliok. miet. 88/89
Suuren valiok. miet. 235/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.