1349/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 15 b§, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1021/82), sekä

lisätään 31§:ään uusi 2 momentti ja 32§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

15 b §

Jos hakemus valmisteveron palauttamiseksi on annettu säädetyn tai määrätyn määräajan jälkeen tai jos palautuksen saamiseksi on annettu puutteellisia tai vääriä tietoja, voidaan virhemaksua kantaa vähintään 50 markkaa ja enintään 50 000 markkaa.

31 §

Sen, joka on hankkinut kotimaassa valmistettuja tuotteita verotta laissa verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen, on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta selviävät verotta hankitut tuotemäärät, tuotteiden käyttö sekä varaston määrät.

32 §

Se, mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty verovelvollisesta, koskee soveltuvin osin myös sitä, joka on hankkinut verotta kotimaassa valmistettuja tuotteita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 222/89
Valtiovarainvaliok. miet. 88/89
Suuren valiok. miet. 235/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.