1313/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 21§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 21§:n 3 momentti näin kuuluviksi:

11 §

Maatalousyrittäjän vuosityöansiona pidetään hänen maatalousyrittäjien eläkelain mukaista työtuloaan. Työtulo, joka lasketaan sanotun lain 8 i§:n 1 ja 2 momentin mukaisesti, otetaan kuitenkin huomioon enintään vuoden pituiselta yrittäjätoiminnan jaksolta ennen työvahingon sattumista.

Maatalousyrittäjälle, jolla ei työvahingon sattuessa ole voimassa maatalousyrittäjien eläkelain mukaista vakuutusta, määrätään vuosityöansio enintään vuoden pituiselta ajalta ennen työvahingon sattumista soveltuvin osin sanotun lain 8 ja 8 a-8 h§:ssä ja 8 i§:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan.


21 §

Tapaturmavakuutuslaitoksen on vakuutuksen alkaessa ja olosuhteiden muuttuessa todettava maatalousyrittäjien eläkelain 8 ja 8 a-8 h§:n säännöksiä soveltaen, mitä on pidettävä vakuutetun vuosityöansiona.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 179/89
Sosiaalivaliok. miet. 25/89
Suuren valiok. miet. 160/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.