1308/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyysturvalakiin (602/84) uusi näin kuuluva 36 a§:

8 luku

Toimeenpano ja hallinto

36 a §
Ulosottomiehen tiedonsaantioikeus

Sosiaalivakuutustoimikunnan ja työttömyyskassan on ulosottoa varten asianomaisen viranomaisen pyynnöstä ilmoitettava maksamansa päivärahan määrä sekä tiedossaan olevat muut laitokset, jotka maksavat henkilölle toimeentuloetuuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 219/89
Lakivaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 223/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.