1307/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (40/88), näin kuuluvaksi:

22 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 16§:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 19§:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 17§:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 37, 56 a, 61 a, 63-64 b ja 65 b§:ssä on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 219/89
Lakivaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 223/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.