1305/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Laki merimieseläkelain 64§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 64§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä tammikuuta 1981 annetulla lailla (1/81), uusi näin kuuluva 4 momentti:

64 §

Eläkekassan on ulosottoa varten asianomaisen viranomaisen pyynnöstä ilmoitettava maksamansa eläkkeen määrä sekä tiedossaan olevat muut laitokset, jotka maksavat eläkkeensaajalle toimeentuloetuuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 219/89
Lakivaliok. miet. 14/89
Suuren valiok. miet. 223/89

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.