1291/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 28 b§:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä lisätään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen 28 b§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (509/88), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

28 b §

Jos suunnitelmaan sisältyy sellainen kustannuksiltaan yli 500 000 markan öljyntorjuntakaluston yksittäinen hankinta, jonka täysimääräinen korvaaminen kunnalle öljysuojarahaston varoista edellyttää alusjätelain 12§:n 4 momentin ja öljysuojarahastosta annetun lain (379/74) 5§:n 2 momentin mukaan öljysuojarahaston johtokunnan ennakkohyväksyntää, vesi- ja ympäristöhallitus pyytää ennakkohyväksyntää ennen suunnitelman vahvistamista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Jos kysymyksessä on sellainen ennen tämän asetuksen voimaantuloa vahvistetun kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukainen hankinta, jota koskeva tilaus tehdään asetuksen voimaantulon jälkeen, kunta voi pyytää öljysuojarahastosta annetun lain 5§:n 2 momentissa tarkoitettua ennakkohyväksyntää suoraan öljysuojarahaston johtokunnalta.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.