1279/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Asetus rajavyöhykeasetuksen 16§:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan rajavyöhykeasetuksen 16§, sellaisena kuin se on 19 päivänä lokakuuta 1984 annetussa asetuksessa (713/84), näin kuuluvaksi:

16 §

Poliisipiirin päällikön tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukseen ja suojelupoliisin päätökseen valittamalla sisäasiainministeriöön siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Lääninoikeudessa tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat valitukset, jotka asetuksen voimaantulon jälkeen kuuluvat lääninhallituksen toimivaltaan, siirretään käsiteltäviksi asianomaisessa lääninhallituksessa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.